Naše celoroční téma zní:
„Hudba a pohyb“


Naším novým tématem chceme u dětí vzbudit radost a zájem o hudbu, tanec a zpěv.
Hudba přispívá k celkovému rozvoji osobnosti dětí a zároveň optimálně
podporuje rozvoj dalších oblastí:

 • rozvoj jazykových kompetencí

  Například:
  Ráno v kroužku rádi zpíváme píseň: „Ich bin da!“.
  Děti si při zpěvu písně doprovázeným příslušnými pohyby
  osvojí pojmy označující polohu, prostorovou orientaci.

 • koncentraci, ohleduplnost
 • Sociální a emocionální inteligenci
 • Kreativitu
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Schopnost naslouchat
 • Smyslové vnímání

Rodiče se často informují ohledně našeho ročního tématu,
berou si nabízené texty písní, aby je mohli doma s dětmi zpívat.

Naše roční téma nám každý den přináší mnoho radosti a bude nás
doprovázet až k vrcholu tohoto školního roku, tzv. letní slavnosti.